Eriacta 100mg

Eriacta 100mg

Lék jen na ztopoření údu


Obsahuje: Sildenafil
Účinkuje po: 20 minutách od užití
Délka účinku: 4 hodiny od užití
Kusů v balení: 4 ks tablet (lék na ztopoření)


 

Výrobce: Ranbaxy
Kód: X9
 
Dostupnost: u Vás do 48 hodin
730,- CZK570,- CZK
Do košíku

Eriacta 100mg

Eriacta 100mg - Sildenafil Citrate
Složení: 100mg Sildenafil
Účinkuje po 20 min. od užitím, čas účinku je 5 hod.
Co je Eriacta a na co se používá:
Přípravek ERIACTA je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu.
Přípravek ERIACTA Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento lék užívat. Přípravek by neměly užívat ženy.
Přípravek ERIACTA se používá k léčbě mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.
Dříve, než začnete lék ERIACTA užívat
Neužívejte ERIACTA:
pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo látky uvolňující oxid dusnatý, jako je např. Isoamyl-nitrit. Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudi). Přípravek ERIACTA může závažně zvýšit účinek těchto přípravků. Pokud takové léky užíváte, vždy to oznamte svému lékaři. Pokud si nejste jisti, vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka.
pokud jste alergický (přecitlivělý) na sildenafil nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.
pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
když jste nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak
pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa)
pokud jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).
Zvláštní opatrnosti při užívání ERIACTA je nutná, proto informujte svého lékaře, že:
trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně), případně jakoukoli nemocí nebo deformitou penisu. Tyto stavy mohou vyžadovat zvláštní opatrnost při užívání léků k léčbě erektilní dysfunkce.
máte problémy se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku máte vředovou chorobu nebo poruchu krvácivosti (např. hemofilie).
zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat lék ERIACTA a okamžitě vyhledejte svého lékaře.
Současně s přípravkem ERIACTA byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný lék.
Přípravek ERIACTA není určen pro osoby mladší 18 let.
Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měl byste tuto skutečnost probrat s lékařem. Ten posoudí, zda je třeba dávku léku ERIACTA upravit.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to io lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek ERIACTA může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčbě bolesti na hrudi. V případě náhlých zdravotních problémů byste měl ošetřuje, že jste užil lék ERIACTA. Neužívejte ERIACTA společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš lékař.

Copyright 2016 - 2020 © viagra-cialis-kamagra.cz