co to je frigidita

Úvod PotenceFrigidita

Frigidita je atypická porucha. Nebývá léčena medikamenty či operací, ale změnou partnerova chování, romantickými gesty, upevněním vztahu, ale i prostřednictvím nácviku masturbace pod vedením terapeuta.

Frigidita je postrachem snad všech ložnic. A není se také co divit, i když se muž snaží sebevíc, frigidní ženu prostě "do nálady" nedostane. Ačkoliv takto postiženým ženám jejich nevzrušivost v mnoha případech ani nevadí, mužům rapidně klesá sebevědomí, a proto jsou to právě oni, kdo svou partnerku přivedou k terapeutovi. Důvod je prostý, odmítají, že by chyba byla v nich, a chtějí, aby žena byla vyléčena a mohla oceňovat jejich bravurní postelové umění. Ne vždy je ale chyba jen na straně ženy.

Nácvik masturbace 
Frigidita může být způsobena celou řadou věcí, v první řadě se jedná o fyzické příčiny, jako je cukrovka. Dalším kamenem úrazu může být užívání některých léků, jako jsou barbituráty anebo nadměrné pití alkoholu. Nejčastěji se ale příčina nachází ve sféře psychiky. Původem sexuálních problémů mohou být například nepříjemné zážitky z dětství, odmítavý postoj k sexualitě zaviněný prudérní výchovou, ale také špatný vztah s partnerem.

Jakmile frigidní ženy usoudí, že jejich nezájem o sex jim komplikuje život, mohou se rozhodnout, zdali začnou svůj problém řešit samy, či s partnerem. "Většina žen dává přednost klinikám, které se soustředí na individuální terapii, včetně nácviku masturbace. Podstatou terapie je představa, že se žena musí naučit poznat a vzrušit sama, pak teprve ji může vzrušit partner," konstatuje M. Stoppardová v knize Zdravá žena.

Dotyky ano, sex ne
V mnoha případech je žena frigidní pouze během intimností se svým stálým partnerem, při styku s jiným mužem obtíže nepociťuje. Příčina je ve špatně fungujícím vztahu, žena může být na svého manžela rozzlobená a projektovat své negativní emoce do sféry jejich intimního života. Terapeut proto často přistupuje k tzv. racionální psychoterapii. Během léčby se snaží o odstranění negativních pocitů pacientky. Ta by se měla snažit myslet na pozitivní charakterové vlastnosti svého partnera a usilovat o vyřešení partnerských rozepří.

Jakmile zmizí psychický blok, je třeba postupovat pomalu, malými krůčky. Partneři se pomyslně vrátí do středoškolských let, kdy nebylo samozřejmostí končit schůzku samotným sexuálním stykem. Žena by měla pomalu prozkoumávat tělo svého partnera a i on by měl být se svými doteky obezřetný. Terapeuti často doporučují několikatýdenní sexuální půst, který partnerům poskytne dostatečný čas k přípravě na samotný sexuální styk.

Nezapomeňte na lubrikant
Je všeobecně známo, že ženy neprožívají intimnosti jen po stránce fyzické, před samotným vyzkoušením úspěšnosti léčby v praxi by proto partner měl plnit romantická očekávání své partnerky. Pozvání do restaurace, povídání si, společný tanec či pomoc v domácnosti, to vše může vést ke znovuobnovení sexuální touhy.

Jakmile se partneři rozhodnou přistoupit k sexuálnímu styku, měli by mít přichystaný lubrikační gel pro případ, že by se vzrušivost z počátku nedostavila. "Další pokyny se mohou týkat návodu k prodloužení sexuálního styku na straně muže. Lze doporučit zpomalení pohybů a zařazení přestávek, užití prezervativu nebo předepsat Mesocain gel k potření žaludu asi patnáct minut před stykem," říká S. Kratochvíl v knize Sexuální dysfunkce.


frigidita u zen

Copyright 2016 - 2023 © viagra-cialis-kamagra.cz