Jak dochází k erekci

Úvod PotenceJak dochází k erekci

Dosažení erekce vyžaduje přesný sled kroků ve Vašem těle. Spouštěče a opakovací mechanismus erekce zahrnuje: nervové impulsy v mozku, míše, v oblasti penisu a následnou odezvu ve svalech, vláknitých tkáních, žilách, tepnách a v okolí komor penisu. K poruchám erekce dochází, když se některý z kroků naruší.

 

penisV penisu se nacházejí dvě komory (corporacavernosa), které procházejí celou délkou orgánu. Komory jsou vyplněny houbovitou tkání a obalené membránou (tunica albuginea). V houbovité tkáni se nacházejí hladké svaly, vláknité tkáně, výplňové prostory, žíly a tepny. Urethra - trubicapre vývod moči a ejakulátu - je uložena pod dvěma komorami a je obklopena houbovitý tělískem (corpus spongiosum).

 

Mechanismus erekce se spouští hmatovou nebo psychickou stimulací, případně oběma současně. Impulsy z mozku a lokálních nervů vyvolají uvolnění svalů v komorách penisu, čímž umožní krvi proniknout tepnami do komor a vyplnit výplňové prostory. Krev v komorách vytvoří tlak a penis se začne zvětšovat.

 

Dostatečné prokrvení penisu vyvolává jeho ztopoření - erekci. Membrána pomáhá zadržet krev v komorách penisu, čímž zajistí udržení erekce během pohlavního styku. Po ukončení působení pobídek nebo po sexuálním vyvrcholení se kontrakcí svalů v penisu zastaví přítok krve. Otevřou se výtokové kanálky a krev začne z penisu odtékat žilami. Jde o zpětný chod mechanismu erekce, kdy penis klesá a zmenšuje se.

Jak dochází k erekci?

 

Na horní straně penisu jsou dvě kavernózní, podlouhlá tělíska. K erekci dochází tak, že dostanou-li tepny dodávající krev do penisu informaci z centra erekce, zvětší svůj objem a začne jimi proudit více krve. Tou se začnou naplňovat tělíska. Poté, co se zaplní, zvětší objem celého penisu a zároveň ho ztopoří. Při erekci se zároveň zvětší průměr močové trubice, a spermiím se tak umožní snadnější cesta ven.

 

Stupnice tvrdosti erekce

 

Pro lepší určení tvrdosti erekce byla zavedena oficiální stupnice, tzv. EHS (erection hardness score - stupnice tvrdosti erekce). Ta od svého zavedení a validizování hodnotí tvrdost penisu stupni od 1 do 4. Toto rozdělení je také zásadní při identifikaci erektilní dysfunkce.

 

Stupeň 4: Penis je úplně tvrdý a rigidní

 

Ideální stav erekce, který těší každého muže i jeho protějšek. Navíc je možné se na tuto erekci pokaždé spolehnout.

 

Stupeň 3: Penis je dostatečně pevný pro průnik, avšak není úplně tvrdý

 

Stupeň ztopoření umožňuje pohlavní styk, ale pro mnoho párů není tato pevnost ideální. Důležitá je otázka, zda erekci je možné udržet i po zavedení penisu do pochvy.

 

Stupeň 2: Penis je pevný, avšak ne dostatečně pro průnik

 

Muž cítí vzrušení, ale penis se chová jinak. Proniknout do vaginy není možné. S postupujícím vzrušením někdy erekce "přitvrdí" někdy se naopak zcela ztrácí. Důležité je si uvědomit, nakolik vyjimečná nebo naopak běžná tato situace je. Pokud nastala poprvé a ještě k tomu při pokusu milovat se na návštěvě u tchyně, není důvod se znepokojovat. Pokud se tento stav opakuje, je na místě sebrat odvahu a situaci řešit s lékařem.

 

Stupeň 1: Penis je větší (než obvykle), ale není pevný

 

Stav, který by se dal bez nadsázky přirovnat k želé. Je u Vás způsoben pouze momentální indispozicí po nemírném požití alkoholu? Pokud si upřímně odpovíte, že nikoli, anebo naopak pijete tolik, abyste se na alkohol mohl vymluvit, je návštěva lékaře velmi potřebná.

Copyright 2016 - 2023 © viagra-cialis-kamagra.cz